familie stamboom blauw

Familie Opstellingen.

Wil je graag inzicht en heling, wil je de liefde weer laten stromen in relatie met jezelf en de ander, dan is Familie Opstellingen een prachtige manier om dit te doen.

Een opstelling geeft heling en inzicht in jouw persoonlijke vragen of problemen.

 

Iets meer over Familie Opstellingen:

Hoe een opstelling verloopt is iedere keer anders. Pas als je het hebt ervaren heb je er een beeld bij. Eerst maken we ruimte voor de werkelijke vraag en kijken we om wie in de familie het werkelijk gaat. Dan vraagt de deelnemer enkele mensen uit de groep om leden van zijn familie te representeren en stelt hen op in de ruimte. De familieleden zijn doorgaans zelf niet bij een opstelling aanwezig. Representanten of symbolen (bij een individuele opstelling) nemen de plaats in van de familieleden. In het wetende veld waarin we werken en dat we samen hebben opgebouwd, komen de representanten in contact met de authentieke gevoelens en diepere lagen van de persoon waar ze voor staan.

Dan laat de familieziel op verbluffende wijze zien wat de kern van het probleem is. Er komt een beweging op gang in de richting van verzoening. Of het wordt duidelijk dat iemand nog mist. Misschien toont zich wat nodig is om de liefde weer te doen stromen, zodat iedereen weer zijn eigen plaats krijgt.
De opstelling biedt ons allemaal inzicht in nieuwe mogelijkheden. Zo kan de familie weer een bron van kracht worden. We kijken vanuit een uniek gezichtspunt naar de werking van liefde in leven en dood. Je moet het een keer meegemaakt hebben om iets van deze werking te begrijpen.

De thema’s die aan bod komen zijn universele diepe menselijke thema’s. De deelnemers begeven zich voortdurend in dit systemisch veld. Nieuwe inzichten krijg je door het kijken naar de opstelling van een ander, door representant te zijn en door je eigen opstelling. We werken vanuit respect voor wat de ziel toont.
Voor problemen in de werksfeer zijn opstellingen ook een doeltreffende methode. Je krijgt zicht op de oorzaak en de mogelijke oplossing van het probleem. Je kunt kijken naar het effect van een verandering op het hele systeem.
Voor ouders is een familieopstelling een krachtig middel om te ervaren wat hun kind draagt voor het systeem en wat er in de familie nodig is. Klachten als onrust, angst, moeizaam gedrag of ziektebeelden krijgen in dit licht een heel andere betekenis en dit geeft de ouders vaak de kans om hun kind te helpen of te ontlasten.

Waarom zou je mee doen met opstellingen :
Wil je graag kijken naar jouw onverwerkte en onuitgewerkte relaties.
Gaat over : rust in je hoofd, het luisteren naar je hart en het waarnemen van je lijf. Je wordt je bewuster van wat er gebeurt. Je creëert meer verbinding tussen lichaam, emotie en bewustzijn. Je leert anders omgaan met lichaamssensaties, gevoelens en gedachten.
Resultaat : opruimen van onverwerkte en onuitgewerkte relaties. Meer balans tussen lichaam en geest, tussen spanning en ontspanning, tussen beweging en rust, tussen doen en zijn; meer stilte/rust in hoofd en lijf; meer ruimte, meer levensadem; versterking van liefde voor jezelf; toenemende vitaliteit, energie en vreugde.
Je kunt een individuele opstelling doen of in een groep.
Wanneer Ank de Groot met een groep werkt dan doet ze dat samen met haar tweelingzus Fenny Lanser in haar praktijk The Healing Circle. Zij werken meestal met wat kleinere groepen van maximaal 6 deelnemers.

Illustratie: Atelier Ank de Groot