2014-04-27 15.01.59cMedium

Een medium kan communiceren met de spirituele wereld en waarnemen door de sluiers tussen de twee werelden. Dit wordt een mediamiek contact genoemd. Een medium is helderziend, helderhorend, helderruikend en/of heldervoelend. Doordat een medium zijn of haar eigen energie kan verhogen, is het voor de geestenwereld mogelijk de energieën vanuit de geestenwereld te vermengen met de innerlijke zintuigen van het medium. De informatieoverdracht vindt plaats via deze fijnzintuiglijke afstemming of verbinding. Een medium dient wel via dat contact “het bewijs” te leveren dat de geestenwereld leeft en bestaat. Dit doet het medium door o.a. gebeurtenissen, vraagstukken en situaties uit het verleden of het heden te benoemen, waarvan het medium niet op de hoogte is. Zo weet u dus zeker dat het medium wel degelijk contact heeft met uw overleden dierbaren of uw gids. Onze overleden dierbaren willen vaak duidelijk maken dat zij er “nog steeds zijn” en dat ze op de hoogte zijn van de gebeurtenissen in uw leven. Via een medium kunnen uw overleden dierbaren dit aangeven en u troost of kracht bieden.

Een psychic-medium (psychometrie) gebruikt een andere afstemming en legt geen contact met overleden dierbaren of met gidsen. Een psychic-medium verbindt zich met het energieveld of de aura. Ook kan een psychic-medium de energie voelen van voorwerpen zoals bijvoorbeeld sieraden, kledingstukken huizen, enz. . Een psychic-medium kan zich dus afstemmen en verbinden met uw auraveld en voelen waar u pijn heeft of hoe u zich voelt. Een psychic-medium wéét daarom wat u nodig heeft en kan u adviseren of doorverwijzen zodat u weer verder kunt.

  • Een medium kan zich wel afstemmen op de spirituele wereld en op uw aura en energieën van voorwerpen.
  • Een psychic-medium kan zich niet mediamiek afstemmen op de spirituele wereld maar wel op uw aura, de aura van uw relaties en energieën van voorwerpen (psychometreren).