Wat is spiritualiteitWat is spiritualiteit

Wat is spiritualiteit? Voor mij betekent het LEVEN. Liefde in leven en leven in liefde.

Voor vele anderen onder ons betekent spiritualiteit hetzelfde als helderziendheid, helderhorendheid, heldervoelendheid, enz. en wordt niet zelden in één adem genoemd. En juist over die adem zou ik het willen hebben. Want, wat is spiritueel zijn nu eigenlijk en kunnen we dat allemaal zijn?

Het woord “spiritueel” vindt zijn oorsprong uit het Latijnse woord “Spiritus” en wordt in het Latijnse woordenboek uitgelegd als: “Anima, Cor, Aura, Spirare en Spiritus.  

De vertaling van Spiritus is: Adem, Verstand, Moed, Geest, Hart, Blazen en Briesje. De vertaling van Anima is: Ziel, Geest en Moed.De vertaling van Cor is: Geest, Hart, Ziel, Gemoed en Moed.De vertaling van Aura is: Adem, Bries, Blazen en Inspiratie.

De betekenis van Spiritueel vindt zijn oorsprong in de bijbel (Genesis 2:7 waarin God de levensadem -spiritus- in de neus van de uit stof gemaakte Adam blies waardoor Adam een levende ziel werd.)

Door deze eenvoudige vertaling is de vraag -“Zijn wij allemaal spiritueel”-  al beantwoord. Het antwoord is volmondig JA. Dat is een heel mooi gegeven. Daarmee impliceer ik niet, dat wij allen kerkgaand of bijbellezend moeten zijn. Maar we hebben allemaal met onze geboorte levensadem gekregen en daarmee het leven. Want…. geen adem, geen leven.

Dat is precies wat spiritualiteit betekent. LEVEN! Precies zoals de vertaling zegt. Leven met hart, ziel, geest, verstand en moed. Dat geeft vreugde en ………. inspiratie.

Het één kan niet zonder het ander. Wanneer we geen adem hebben, hebben we geen leven. Wanneer we geen hart hebben, kunnen we niets en niemand liefhebben. Ook onszelf niet. Wanneer we geen verstand hebben, kunnen we niets leren en alleen maar vegeteren. Wanneer we geen moed hebben, leven we in angst en durven we niet te ontwikkelen. Wanneer we geen ziel hebben, kunnen we niet leven naar onze essentie. Wanneer we geen geest hebben, hebben we geen kracht of voorstellingsvermogen.

Spiritualiteit is liefde in leven en leven in liefde. Liefde voor wat we (allen) zijn. Ons ware zijn. Het leven. Onze essentie. Het houden van ons ware zijn is niet alleen de brandstof voor vreugde, levenskracht, mededogen, behulpzaamheid, vrijheid, ontwikkeling, zelfvertrouwen, vertrouwen, maar ook het zien van de ongeziene wereld voorbij de sluier van menselijke emoties gedreven door het gevoel van machteloosheid en angst. Des te meer we onszelf weer leren kennen en handelen naar onze ware essentie, des te meer kunnen we ons onvoorwaardelijk verbinden met alles wat leeft. Dat wil zeggen; ons eigen leven, het leven van anderen en het leven van onze geliefden in de ongeziene wereld.

Spiritualiteit: LIEFDE IN LEVEN, LEVEN IN LIEFDE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is spiritualiteit / Wat is spiritualiteit / Wat is spiritualiteit / Wat is spiritualiteit / Wat is spiritualiteit / Wat is spiritualiteit / Wat is spiritualiteit / Wat is spiritualiteit / Wat is spiritualiteit